PROGRAMADOR CHAVES FVDI FULL 18 MARCAS:
1.VAG - VW, Audi, Seat, Skoda:V21
2.Mercedes/Smart/Maybach:V64;
3.BMW:V10.3;
4.Porsche:V4.1;
5.OPEL/VAUXHALL: V6.2;
6.Peugeot/Citroen: V6.3;
7.Fiat/Alfa/Lancia:V5.4 ;
8.Renault:V5.4;
9.Toyota/Lexus:V6.0;
10.Hyundai/KIA:V2.1 ;
11.Nissan/Infiniti:V4.3;
12. Ford: V4.9
13. Chrysler: V3.1;
14. VOLVO: V4.3
15. Mitsubishi: V2.1;
16. DAF: V1.0;
17. skooters / Motas agua / Motas neve: V1.2
18.TAG Key Tool:V6.2;

Referência: FVDI_PLUS